Materiaalipankki

Vertaisohjaajien materiaalipankki tarjoaa työvälineitä ryhmän ohjaamiseen, johon kuuluu olennaisesti muutakin kuin tapaamiskertojen suunnittelu ja ohjaaminen. Tärkeä osa vertaisohjaajan työtä on erinäisten tietojen ja palautteen kerääminen ryhmäläisiltä. Näitä tietoja tarvitaan muun muassa tilastointiin. Palautteiden avulla yhdistys voi kehittää toimintaansa palvelemaan jäseniään paremmin ja ryhmänohjaaja saa välineitä vapaaehtoistyöhönsä. 

Materiaalipankki on toteutettu Outokummun kuntarahalla (Joensuun seudun Leader) vuonna 2018. Vertaisohjaajien voimautuminen ja työmotivaation ylläpitäminen sekä vapaaehtoisten arvostus yhdistyksissä ovat meille tärkeitä. Näihin tavoitteisiin pyrimme kokoamalla vertaisohjaajien käyttöön materiaalia ryhmän ohjaamisen avuksi. Toivomme hankkeessa kootun materiaalipankin auttavan vertaisohjaajia ja yhdistyksiä tekemään yhdessä suunnitelmallista työtä toimintansa kehittämiseksi. 

Terveisin,  

Sonja ja Minja, hanketyöntekijät  

Yhteistyössä 

veikkaus_logo.png       69efa86c-mtkl_jasenyhdistys_logo.png

sivis.png       EU logo

      Leader logo rgb Joensuun Seutu ISO.jpg

  

Toimintamme

lähtökohtina ovat  tasa-arvoisuus, vertaistuki ja kokemusasiantuntemus.

Jokaisella on oikeus mielen hyvinvointiin.

Olemme

Outokummun ja lähialueen mielenterveyskuntoutujien edunvalvontajärjestö.

Olemme verkottuneet paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

 

VÄLKE RY

Sänkinotkonkatu 6
83500 OUTOKUMPU

050 363 5534
petri@valkery.fi