Suuntana Viro

Suuntana Viro on Leader-rahoitteinen esiselvityshanke. Se pyrkii selvittämään ja luomaan kansainvälistä yhteistyöverkostoa VÄLKE RY:n ja virolaisten kansalaisjärjestöjen välille.

Hankkeen tavoitteena on

 • etsiä virolaisista kansalaisjärjestöistä sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka haluavat tehdä kansainvälistä yhteistyötä
 • neuvotella sopivien kumppanien kanssa tulevasta kansainvälisestä hankeyhteistyöstä
 • myöhemmin valmistella hankkeessa syntyneiden ja koottujen kokemusten sekä erilaisten neuvottelujen pohjalta varsinainen Leader -hanke. Myös se tulee olemaan kansainvälinen.

Erityisesti hankkeen kiinnostuksen kohteena ovat Virossa toimivat mielenterveysyhdistykset, mutta myös muut virolaiset sosiaali- ja terveysyhdistykset tai –yhteisöt.

Tavoitteidensa toteutumiseksi hanke pyrkii

 • solmimaan järjestöjen välisiä yhteyksiä Viron kansalaisjärjestöjen suuntaan
 • miettimään niiden kanssa yhteisistä toimintatavoitteista
 • luomaan säännöllistä yhteydenpitoa sosiaalisessa mediassa
 • mahdollistamaan verkossa tapahtuvat videoneuvottelut
 • järjestämään webinaareja
 • mahdollisuuksien mukaan järjestämään sosiaalisia matkoja toisiin järjestöihin. Tällöin vastaanottava osapuoli esittelee vieraille sen alueen kansalaisjärjestöjen toimintaa
 • mahdollistamaan henkilökohtaisten ystävyyssuhteiden luomisen oman maan rajojen ulkopuolelle.

  Yhteistyöstä saamme iloa ja voimaa!

  Lisätietoja ja yhteydenotot Päivi Muikku, projektityöntekijä

  +358 50363 5351

  paivi[at]valkery.fi

  http://www.facebook.com/suuntanaviro
  http://www.twitter.com/suuntanaviro
  http://valkery.fi

Suuntana Viro

Suuntana Viro is a preliminary project and it's goal is to establish and create international co-operation network between VÄLKE RY and Estonian non-governmental organizations. Suuntana Viro is funded by Leader.

The project aims to:

 • Find non-governmental organizations which seek international co-operation.

 • Negotiate with appropriate associates on the future co-operation of international projects.

 •  Later prepare the actual Leader-project to which the preliminary project has given a base to. The base is gathered by negotiations and experience during the preliminary project. The actual Leader-project will be international, too.

The preliminary project is especially interested in mental health organizations in Estonia, but it also is keen on other Estonian social- and health organizations.

To achieve these goals the project aims to:

 • Create connections between Finnish and Estonian non-governmental organizations.

 • Create in co-operation mutual goals.

 • Create regular communication in the social Network.

 • Enable online videoconferencing.

 • Enable webinars.

 • Organize social trips to other organizations, if possible. The host of the trip would give a presentation of their local organization's work.

 • Enable creating personal friendships across nations.

Cooperation is of joy and strength!

Additional information and contactPäivi Muikku, project worker

+358 50363 5351

paivi[at]valkery.fi

http://www.facebook.com/suuntanaviro
http://www.twitter.com/suuntanaviro
http://valkery.fi/

Lippu_ja_lause_englanti_.jpg


finland-881128_1280.png

estonia-1489366_1280.png

Outokummun mielenterveysyhdistys Välke ry
Kummunkatu 6, 2 krs.
PL 37
83501 Outokumpu

petri@valkery.fi
nuoret@valkery.fi
050 363 5534

Mielenterveyden keskusliitto RAY tukee Leader Opintokeskus Sivis