Digihelppi

Digihelppi hankkeen toiminnan lähtökohtana ja perusajatuksena on tukea ja opastaa Outokummum aluella henkilöitä, joiden digiosaaminen on heikkoa siten, että he pystyvät käyttämään digitaalisia palveluita. Hankkeen  pääkohderyhmänä ovat ikääntyvät (yli 60-vuotiaat outokumpulaiset).

Digihelppi järjestää digikouitusta alle 10 henkilön ryhmissä. Aiheina näissä tilaisuuksissa ovat mm. laitteiden käyttö, digitaalisiin alustoihin tutustuminen, verkossa toimiminen sekä saatavilla olevat palvelut, esimerkiksi uutisten seuraaminen, verkko-ostokset ja yhteydenpito verkon välityksellä.

Digikoulutusten
 lisäksi perustetaan pieniä, korkeintaan viiden henkilön vertaisryhmiä, joihin osallistuvat henkilöt eivät ole käyttäneen digitaalisia palveluja ja välineitä. Pienryhmätoiminnassa he voivat tukea ja opastaa toisiaan.

Ryhmätilaisuuksien lisäksi järjestetään dgi
aiheeseen liittyviä luentoja sekä kerran viikossa pidettävä digineuvontapäivä (digitiistai).   Hankkeen toimet sovitetaan yhteen kansalaisopiston järjestämien kurssien kanssa. Hanke täydentää omalta osaltaan maakunnan Digibussin vierailuja paikkakunnalla.

Yhteistyössä 

veikkaus_logo.png  69efa86c-mtkl_jasenyhdistys_logo.png

leader.jpg

  sivis.png

Toimintamme

lähtökohtina ovat  tasa-arvoisuus, vertaistuki ja kokemusasiantuntemus.

Jokaisella on oikeus mielen hyvinvointiin.

Olemme

Outokummun, Polvijärven ja Liperin alueen mielenterveyskuntoutujien edunvalvontajärjestö.

Olemme verkottuneet paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

 

VÄLKE RY

Kuvernöörinkatu 1
83500 OUTOKUMPU

050 363 5534
petri@valkery.fi