Välke ry

Yhdistys

Välke ry:n ihmisiä katsoo kameraan toimistotiloissa.

Outokummun Mielenterveysyhdistys Välke ry perustettiin 28.4.1992 Outokummun uimahallin kerhohuoneessa. Perustamiskokouksessa oli 16 henkilöä.

You can read the English version of this page here.

Ennen perustamista

Vuonna 1986 Outokummussa alkoi ylihoitaja Eila Peltomäen vetämänä toimia mielenterveyskerho, joka loi perustaa tulevalle yhdistyksellemme. Myös Outokummun kuntoutuskoti aloitti toimintansa Outokummun Kyykerillä vuonna 1989, kooten entistäkin enemmän mielenterveyskuntoutujia yhteen ja osa kerholaisista vieraili kuntoutuskodilla päiväkävijöinä. Kuntoutuskodin mielisairaanhoitaja Saara Kettunen kannusti yhdistyksen perustamiseen. Mielenterveyskerho toimi 14.4.1992 saakka. VÄLKE RY sai alkunsa vain kaksi viikkoa mielenterveyskerhon päättymisen jälkeen.

”Valot ne vilkkuu, välähtää, loimuaa, palaa, loiskuu, loistaa, välkkyy… Välke, Välke, Välke.” Tästä perustajajäsenen lausahduksesta Välke sai nimensä.

Uusi mielenterveyskuntoutujien oma yhdistys oli syntynyt Outokumpuun.

Välke kasvoi nopeasti

Rungon yhdistyksessä muodostivat edellä mainitun kuntoutuskodin kirjoilla olevat. Myös liperiläisiä ja polvijärveläisiä jäseniä tuli mukaan toimintaan. Jäsenmäärä v. 1992 oli 43 jäsentä. Vuonna 1993 jäsenmäärä oli 92, vuonna 1994 126 jäsentä ja vuonna 1995 132 jäsentä. Yhdistys oli vakiinnuttanut asemansa. Vuosina 1992-95 yhdistys oli kasvanut pienestä kerhosta työtoimintaa ja oma-apuryhmätoimintaa tarjoavaksi kuntoutujavetoiseksi ”tavarataloksi”. 

Välkkeen alkuvuosien toimintaa

Vuonna 1995 yhdistys järjesti musiikkiterapiaryhmätoimintaa Vanhalla Kaivoksella musiikkiterapeuttiopiskelijoiden vetäminä, kokkitiimi kuntoutuskodilla, viikkotapaaminen kansankahvilassa ja liikuntaryhmä perjantaisin Pohjoisahon koululla. Lauantaisin Kansan kahvilassa kokoontui oma-apuryhmä. Sunnuntaisin oli elokuvaryhmä. Toimintaa oli viikon lähes jokaisena päivänä.

Välke nykypäivänä

”Jokaisella on oikeus mielen hyvinvointiin ja pärjäämiseen nykyajan digitalisoituneessa yhteiskunnassa.” -Välke ry, 2023.

Määränpäämme on edistää jokaisen ihmisen digitaalista osaamista ja mielenterveyttä nykyajan yhteiskunnassa, jossa palvelut ovat siirtymässä ja siirtyneet vahvasti digitaalisiin muotoihin. Ketään ei jätetä oman onnensa nojaan!

Tarjoamme apua ja tukea digitaaliseen pärjäämiseen digineuvontamme avulla.

Nykyisin Outokummun Mielenterveysyhdistys Välke ry on verkottunut paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti. Lue lisää toiminnastamme Virossa täältä.

Olemme valtakunnallisen Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistys

Tutustu Välkkeen hallituksen jäseniin täällä: Hallitus 2024

Välkkeen toiminta

Lähtökohtinamme ovat tasa-arvoisuus, vertaistuki ja digitaalinen mielenterveys. Etsimme jatkuvasti erilaisia rahoituksia ja mahdollisuuksia parantaa ihmisten digitaalista pärjäämistä ja mielenterveyttä.

Välkkeen toiminta-alue on laajentunut Outokummun lisäksi Polvijärvelle, Liperiin ja Heinävedellä uuden DigiäNYT! -hankkeemme myötä.