Välke ry

Hankkeet

DigiäNYT -hanke 2023—2025

”Digitaalinen osaaminen on välttämätöntä nykyajan yhteiskunnassa toimimiseen.” – Toiminnanjohtaja Petri Kokko

Hankkeella pyritään mielenterveyskuntoutujien ja eläkeikäisten digivalmiuksien kehittämiseen ja osallisuuden vahvistamiseen palvelujärjestelmässä yhteistyössä Pohjois-Karjalan kuntien kansssa. Hanke toteutetaan Heinävedellä, Liperissä, Outokummussa ja Polvijärvellä. 

Kiihtynyt digitalisaation kehitys on synnyttänyt tilanteen, jossa moni ihminen kokee yksinäisyyttä, masentuneisuutta ja pärjäämättömyyttä nykyajan yhteiskunnassa puutteellisten digitaitojensa vuoksi. Alueen kunnilla ei ole yhtä suuria resursseja digineuvonnan järjestämiseen, kuin isoilla kunnilla. Länsi-Karjalan kunnissa digineuvontaa ei ole tarjolla riittävästi.

Käytännössä hankkeen aikana tullaan luomaan mielenterveyskuntoutujien ja eläkeikäisten ryhmiä digikoulutukseen, jossa opetellaan yleisten digilaitteiden ja -sovellusten peruskäyttöä. Hankkeen aikana etsimme myös ratkaisuja pysyviin digineuvonnan palveluihin hankekunnissa. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) rahoittaa hanketta 330 000 eurolla. Hanketta toteutetaan ajalla maaliskuu 2023 – joulukuu 2025.