Välke ry

Hallitus

Outokummun Mielenterveysyhdistys Välkkeen hallitus koostuu alla olevista henkilöistä. Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin.

Vuoden 2024 hallituksen kokoonpano

Anna Partanen, puheenjohtaja

Marko Kaasinen, varapuheenjohtaja

Natalia Ivanaynen, jäsen

Hannu Lappalainen, jäsen

Ari Pajarinen, jäsen

Virpi Pajarinen, jäsen

Marjo Piironen, jäsen

Yllä olevien varsinaisten jäsenten lisäksi valittiin kolme varajäsentä.

Toiminnanjohtaja Petri Kokko toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä ja kokousten sihteerinä.