Välke ry

Hallitus

Outokummun Mielenterveysyhdistys Välkkeen hallitus koostuu alla olevista henkilöistä. Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin.

Toivo Rissanen, vt. puheenjohtaja

Virpi Pajarinen, jäsen

Ari Pajarinen, jäsen

Marjo Piironen, jäsen

Anna Partanen, jäsen

Hannu Lappalainen, 1. varajäsen

Sonja Parviainen, 2. varajäsen

Toiminnanjohtaja Petri Kokko toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä ja kokousten sihteerinä.