Välke ry

Hankkeet

Digihelppi -hanke 2021-2022

Digihelppi hankkeen toiminnan lähtökohtana ja perusajatuksena oli tukea ja opastaa Outokummum aluella henkilöitä, joiden digiosaaminen on heikkoa siten, että he pystyisivät käyttämään digitaalisia palveluita. Hankkeen  pääkohderyhmänä olivat ikääntyvät (yli 60-vuotiaat outokumpulaiset).

Digihelppi järjesti digikoulutusta alle kymmenen henkilön ryhmissä. Aiheina näissä tilaisuuksissa olivat mm. laitteiden käyttö, digitaalisiin alustoihin tutustuminen, verkossa toimiminen sekä saatavilla olevat palvelut, esimerkiksi uutisten seuraaminen, verkko-ostokset ja yhteydenpito verkon välityksellä.

Digikoulutusten lisäksi perustettiin pieniä, korkeintaan viiden henkilön vertaisryhmiä, joihin osallistuvat henkilöt eivät olleet käyttäneet digitaalisia palveluja ja välineitä. Pienryhmätoiminnassa he pystyivät tukemaan ja auttamaan toisiaan.

Ryhmätilaisuuksien lisäksi järjestettiin digiaiheeseen liittyviä luentoja sekä kerran viikossa pidettävä digineuvontapäivä (digitiistai).  Hankkeen toimet sovitettiin yhteen kansalaisopiston järjestämien kurssien kanssa. Hanke täydensi omalta osaltaan maakunnan Digibussin vierailuja paikkakunnalla.