Välke ry

Hankkeet

Jäsentalohanke 1996-2001

Outokummun psykiatristen potilaiden jäsentalotoiminta 1996 – 2001

Kuntoutuskodista klubitaloksi

Outokummussa toimi vuodesta 1989 vuoden 1996 loppuun Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (SHP) mielenterveyskuntoutujien kymmenpaikkainen kuntoutuskoti. Vähitellen sen toiminta laajeni myös päiväkävijätoimintaan. Joulukuussa 1995 SHP päätti perustaa Outokumpuun klubitalon (Kyykerin klubitalo) ja Välke pyydettiin tässä vaiheessa mukaan toimintaan. Välke haki vuoden 1996 alussa Mielenterveyden keskusliitolta pientä kohdeavustusta hankkeen eteenpäin viemiseksi. Kohdeavustuksen turvin yhdistyksen jäseniä ja tulevia klubitalon jäseniä osallistui keväällä Tampereen klubitalon koulutukseen kesäkuussa Naantalin klubitalon seminaariin. Kuntoutuskotia remontoitiin loppuvuoden 1996 aikana klubitalon käytölle sopivammaksi.

Asunto-ohjelma VÄLKE RY:n vastuulle

Koska asuntolatoiminta ei kuulunut SHP:n toimintamalliin, niin Välke otti SHP:n pyynnöstä mielenterveyskuntoutujien asunto-ohjelman hoidettavakseen, koska asuntoja tarvittiin kuntoutuskodin purkamiseksi. Ensimmäiseen yhdistyksen kautta vuokrattuun klubiasuntoon muutti syyskuussa 1996 kolme kuntoutuskodin miespuolista asukasta. Jälleenvuokrausohjelman seuraava vaihe oli joulukuussa 1996, jolloin kaksi naispuolista kuntoutuskodin intervalliasukasta muutti yhdistyksen kautta omaan kotiin. Asuntotoiminta vakiintui neljään asuntoon, joissa asukasvaihtuvuus oli suhteellisen pientä.

Projekti käynnistyy

Vuoden 1996 rahoitushaussa RAY:ltä oli haettu projektirahoitusta Outokummun psykiatristen potilaiden jäsentalotoimintaan. RAY myönsi haetun rahoituksen ja projekti alkoi 01.04.1997. Klubitalon jäseniksi tulivat kuntoutuskodin aikaiset potilaat, jotka olivat jollain tavalla sidoksissa taloon. Yhteyksiä aloitettiin muodostamaan suomalaisten klubitalojen kanssa ja säännölliset verkostotapaamiset eri klubitalojen kanssa alkoivat. Heinäkuussa 1997 Kyykerin klubitalon edustajat osallistuivat Göteborgissa klubitalojen kansainväliseen konferenssiin.  Syyskuun alussa Outokummussa pidettiin klubitaloseminaari Kyykerin klubitalon isännöimänä. Seminaaripaikkana oli seurakunnan leirikeskus. Osallistujia oli noin 40 henkilöä eri puolilta Suomea sekä kaksi henkilöä Virosta (Tallinnan psykososiaalinen kuntoutuskeskus). Lokakuussa 1997 kolme henkilöä kävi klubitalotoiminnan peruskurssin Malmön klubitalolla.

Konsultointia ja sertifiointia

Klubitalon toiminnan aloittamista konsultoivat Malmön klubitalon johtaja sekä yksi jäsen heidän johtokunnastaan.  Syksyllä 1998 toiminnan keskipisteenä oli sertifiointiprosessin läpivieminen. Laadunvarmistus käsitti Kyykerin klubitalolla klubikokouksessa suoritetun kirjallisen itsearvioinnin, sertifiointipäivänä laaditun yhteenvedon ja oman jatkosuunnitelman. Kaksi ICCD:n nimeämää auditoijaa Englannista ja Ruotsista kävivät klubitalolla. He lähettivät kirjallisen raporttinsa ICCD:lle, jonka perusteella Kyykerin klubitalo sai yhden vuoden sertifikaatin maaliskuussa 1999.

Siirtymätyö

Siirtymätyöyksikkö aloitti toimintansa syksyllä 1997. Huhtikuussa 1998 klubitalo sai ensimmäisen siirtymätyöpaikan. Vuoden 1998 siirtymätyöpaikkoja tarjosi viisi eri tahoa. Jäsenet olivat melko hyvin motivoituneita tekemään siirtymätyötä. Siirtymäjakso oli viisi kuukautta, jonka jälkeen siirtymätyössä ollut jäsen koitteli omien siipiensä kantavuutta.

Projektin uudelleen kohdentaminen ja eriyttäminen

Yhdistyksen johtokunta teki kokouksessaan toukokuussa 1999 päätöksen projektin kohdentamisesta ja eriyttämisestä vuoden 2000 RAY-hakemuksen myötä. Kuntoutuskoti pystyttiin muuttamaan projektin aikana täysivaltaiseksi klubitaloksi. Mielenterveyskuntoutujat saivat uuden ja yksilöllisen väylän yhteiskuntaan. Pienen paikkakunnan palvelutaso parantui klubitalon myötä paljon. Kyykerin klubitalo oli lyönyt itsensä läpi ja vakiinnuttanut toimintansa paikkakunnalla. Välke oli tehnyt tehtävänsä ja irtautui klubitalolta omiin toimitiloihin sekä läksi syksyllä 1999 ja vuoden 2000 aikana kehittämään voimakkaasti omaa toimintaansa. Marraskuussa 1999 aloitti Kotipalvelut yksikkö, joka tarjosi yhdistyksen kautta töitä mielenterveyskuntoutujille. Vuoden lopussa ringissä oli 11 yksityistaloutta ja neljä kuntoutujaa otti tuntumaa työelämään. Uutena toimintana alkoi myös työpartiomalli, jossa kuntoutuja ja yhdistyksen työntekijä yhdessä ja tasavertaisina tekivät työsuorituksen asiakkaan tilauksesta. Toimistossa aloitti joulukuussa 1999 datapalvelut-yksikkö, jonka kontolle tuli mm. laskutuksen ja reskontran hoito.  Elokuussa 2000 alkoi Kamu-ystäväpalvelu, jonka tarkoituksena oli aktivoida mielenterveyskuntoutujia toimintaan ja löytämään yhdessä voimavaroja, jotka auttavat selviytymään arkipäivän askareissa. Projekti päättyi 31.03.2001 ja projektin loppupuolella alkanutta kehitystyötä jatkettiin TKA-projektissa.