TKA 2001 - 2003

Työtä, koulutusta ja asumista Outokummun alueen mielenterveyskuntoutujille (TKA) 2001-2003

TKA -projekti sai kasvualustansa Outokummun psykiatristen potilaiden jäsentalotoimintahankkeesta, jossa Välke oli mukana vuosina 1996- 2001.

TKA -projekti oli kohdennettu hanke, joka tavoitti yksilöllisesti melko tarkoin rajattuja kohderyhmiä. Projektin lähtökohtana oli kuntoutujan oma kokemusasiantuntemus. Vertaistuki, tasa-arvoisuus ja toistensa huomioiminen olivat projektin rakennusaineita. Projektin toiminta ei perustunut suureen volyymiin, vaan projektissa mukana olleiden kuntoutujien voimavarat on etsitty yhdessä ja yksilöllisesti. Projektin toiminnassa oli mukana yhteensä 70 kuntoutujaa. 

Kohderyhmät

1.    Työttömät mielenterveyskuntoutujat

2.    Nuoret mielenterveyskuntoutujat

3.    Moniongelmaiset kuntoutujat

4.    Työn ja koulun väliin putoajat 

Projektin toimintaosiot

Projekti jakautui neljään eri toimintaosioon, jotka olivat:

KAMU-tukihenkilötoiminta, joka tuki kuntoutujien itsenäistä asumista mm. kotikäynneillä ja vertaisverkostolla sekä ulkoilutti Vaskikummun asukkaita.

Kotipalvelut, joka kävi siivoamassa Vaskikumpu ryhmäkodilla ja kuntoutujien kotona. Asiakkuuksia oli kuukausitasolla 20-30.

Innopaja (Datapalvelut) teki projektin aikana mm. kotisivuja muille yhdistyksille sekä ylläpiti yhdistyksen omia sivuja, julkaisi yhdistyksen digilehteä Netti-Välläystä sekä tuotti video- ja CD-ROM tallenteita projektin ja yhdistyksen toiminnasta. Tämän lisäksi Innopajalla hoidettiin Säteet-aluelehden kirjanpito ja talousasiat sekä mainoslaskutus.

Innopaja toimi projektin työharjoittelupaikkana, jossa halukkaat pystyivät harjaannuttamaan atk- ja toimistotyötaitojaan yhdessä oppimalla.

Työpartiomalli, jossa yhdistyksen työntekijät ja kuntoutujat tekivät yhdessä pareittain erilaisia työtehtäviä.

Projekti jälkeen toiminta jatkui päiväkeskus- ja työtoimintana.

 

 

Yhteistyössä 

veikkaus_logo.png       69efa86c-mtkl_jasenyhdistys_logo.png

sivis.png       EU logo

      Leader logo rgb Joensuun Seutu ISO.jpg

  

Toimintamme

lähtökohtina ovat  tasa-arvoisuus, vertaistuki ja kokemusasiantuntemus.

Jokaisella on oikeus mielen hyvinvointiin.

Olemme

Outokummun ja lähialueen mielenterveyskuntoutujien edunvalvontajärjestö.

Olemme verkottuneet paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

 

VÄLKE RY

Sänkinotkonkatu 6
83500 OUTOKUMPU

050 363 5534
petri@valkery.fi